Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
Több évi nem nyilvános előkészítés után megjelent a hobby állattartásra, így a kutya tartásra is vonatkozó rendelet. Az előkészítésbe csak érintőlegesen vonták be az állatvédelmi szervezeteket, január vége felé egy megbeszélésen az FVM-ben felolvasták számukra a rendelet tervezetet, írásos változatot kérésük ellenére sem bocsátottak a rendelkezésükre. A rendelet március 1-én lép hatályba.
Jó lett volna hogyha ilyen rendelet elkészítésébe kezd az állam akkor bevonja az érdekelt feleket, állatvédőket, tenyésztőszervezeteket is a kidolgozásba, illetve ha már foglalkozik a rendeletben az állatvásárokkal is, akkor legalább megtilthatta volna a kutyák árusítását a vásárokon.
(Nem mintha lenne min csodálkozni, hisz ha belegondolunk, az Állatvédelmi törvényben foglaltakat se tartatják be.)


4/2010. (II.26.) sz. Kormányrendelet
A kutyákra vonatkozó főbb pontokból:

kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalékvédelem és – eb és macska kivételével – közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat;

Állatforgalmazásra vonatkozó szabályok
3. § (1) Kedvtelésből tartott főemlős nem forgalmazható.
(2) Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bor alá ültetett mikrochip)
történő megjelölése után lehet. Amennyiben a jelölésre használt transzponder nem felel meg a 11784 ISO-szabványnak vagy a 11785 ISO-szabvány A. mellékletének, az állattartónak a hatósági ellenőrzés időpontjában biztosítania kell a transzponder leolvasásához szükséges eszközt.

(5) Tilos
a) ebet tartósan 10 m2 -nél kisebb területen,
b) ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve, tartani.

14.§ (6) Ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.
(7) Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel – kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.
(12) Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot és ebet állandó jelleggel kikötve tartani tilos.
(13) Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse.
(14) Az (5) bekezdés a) pontjában, valamint a (6) bekezdésben foglalt rendelkezés nem terjed ki az állatmenhelyekre.

17. § (1) Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében – ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
 
sitemap